Přihlášení | Registrace (CZ) | Registration (EN)
Aktuálně | Ke stažení | O projektu | Kontakty | Partneři | Facebook

O projektu

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. Tento stav kritizuje široká veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků.

A přitom existuje docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog dr.V.Mertin) - dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda osobního vzoru v předčítání nás vedla k první noci v knihovně v roce 2000, kdy jsme chtěli zároveň oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně 2.dubna na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře.

První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Vše jsme spolu s kolegyněmi z Jičína, Sobotky, Letohradu i Zlína připravili na půdičku našeho dětského oddělení, kam v pozdních nočních hodinách zavítal i skřítek Uspávač a Knihvýpůjčka regálová, kteří děti odvedli do říše snů.

V průběhu kouzelné pohádkové noci odešly díky internetovému spojení pozdravné zdravice samotnému Andersenovi i všem příznivcům dobré dětské četby. Věhlas o prožité noci se šířil po vlastech českých i moravských díky Klubu dětských knihoven SKIP. A právě jeho zásluhou se myšlenka hlasitého nočního předčítání lavinovitě rozvinula do mnoha knihoven, které v roce 2001 první společnou Nocí s Andersenem oslavily svátek dětské knihy. Naším pomocníkem v přípravách na tuto akci byl KDK SKIP i internet. Zásluhou NK ČR, Mgr. Zlaty Houškové a ČVUT vznikla elektronická konference s názvem Andersen. Pomohli i další - Ondřej Müller připravil zajímavou elektronickou soutěž na www stránkách nakladatelství Albatros, které věnovalo nejrychlejším luštitelům knižní ceny. Poprvé se volila cena nočních spáčů. Díky internetu jednotlivé "spící" knihovny věděly, co se kde dělo, četlo i jedlo. V roce 2001 se spalo v 40 knihovnách - všude se nápad líbil a šířil dál.

A v roce 2002 se nocovalo už v 72 místech naší vlasti a na Slovensku v Krajské knižnici v Trnavě, spalo se už i ve školách, domech dětí. Přes 1500 dětí i na 300 dospělých prožilo kouzelnou noc plnou pohádek pořádanou k svátku dětské knihy, podpoře dětského čtenářství a poprvé na ukončení propagační kampaně Březen-měsíc internetu. Při přípravě akce i v jejím průběhu pomohla vloni zřízená společná konference Andersen, pan Jaroslav Winter a BMI i redakce mnoha odborných časopisů - Čtenář, Ikaros, Bulletin SKIP...

O pěkné knihy děti mohly soutěžit s časopisem Mateřídouška, výtvarnou soutěž nabídlo nakladatelství Amulet, mladí programátoři vytvářeli webové stránky v soutěži Webík, kterou ocenilo sdružení Březen-měsíc internetu knihami, CD ROMy a malou webovou kamerou - získala ji Městská knihovna v Novém Bydžově.

V průběhu noci děti Čech. Moravy i Slovenska společně chatovaly, vznikla také společná Báseň oslavná o Noci a Hansi Christianu Andersenovi.

Velká již opravdu mezinárodní Noc s Andersenem proběhla v roce 2003 ve 153 knihovnách, školách, ústavech sociální péče i domech dětí. Kouzlo společného nocování prožily na Slovensku děti v šesti knihovnách a čtyřech polských bibliotékách. Informace o noci šly i díky SKIPu elektronickou poštou do USA, na Aljašku, do Švédska i Švýcarska, zprávičku dostali v Maďarsku i na dalekém ostrově Trinidad. Andersenovská statistika noci kouzelné2003.

Pozdravy zaslalo dětem mnoho osobností, těmito slovy je např. pozdravil známý herec a moderátor: "Milé holky a kluci, doneslo se mi, že máte dnes večer kouzelnou noc v knihovně. To je dobrá zpráva. Když jsem byl malý kluk já, neměli jsme ještě televizi a tak jsme si místo toho četli. Vzpomínám si, že jsem strávil mnoho kouzelných nocí, když jsem si tajně četl s baterkou pod peřinou, protože jsem se nemohl od knížky odtrhnout a chtěl jsem vědět, jak to dopadne. Chci vám říct, že když si budete číst, všechny ty pohádkové a dobrodružné postavy a země, které si představíte ve vaší fantazii, budou stokrát krásnější než ve filmu, protože budou vaše. Přeji vám, aby tahle pohádková, kouzelná noc byla jen začátkem mnoha dalších kouzelných nocí, strávených s knížkami. Hezky si to užijte! Zdravím vás" Marek Eben.

S přípravou noci nám opět pomohlo sdružení Březen-měsíc internetu, portál Atlas zřídil pro děti chatovací místo, zase se hlasovalo o nejoblíbenější knihu nočních spáčů. Opět vznikla Báseň internetová oslavná kolektivně sepsaná.

V tomto ročníku vzniklo logo akce a díky finančnímu příspěvku MK ČR mohly vzniknout pamětní samolepky. Speciální soutěže pro tuto noc připravil časopis Bobří stopou, Mateřídouška, Rodina a škola. Mezi děti zavítalo mnoho živých spisovatelů i jejich duchů, pohádkové postavy, živá i plyšová zvířátka, užili si to všichni!

A co je nejdůležitější - nikde nezapomněli na pohádky. A to je moc dobře, řečeno slovy Zdeňka Svěráka: "Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši."

Najdi svoji knihovnu

Vyberte si kraj