Přihlášení | Registrace (CZ) | Registration (EN)
Aktuálně | Ke stažení | O projektu | Kontakty | Partneři | Facebook

Základná škola

Název instituce: Základná škola
Město: Prečín
Země: Slovensko
zsprecin.edupage.org
Co se bude dít:
1. Beseda o Andersenovi besedu si pripravia žiaci 4. ročníka, ktorí formou prezentácie zoznámia mladších žiakov so životom tohto rozprávkara, s dielami, najkrajšími a najznámejšími rozprávkami. Na konci besedy majú štvrtáci pripravené aj otázky, pomocou ktorých zistia, či žiaci počúvali aktívne, koľko informácií si 2. Behavé čítanie je edukačná aktivita spojná s nácvikom čítania s porozumením a rozvojom krátkodobej pamäti. Žiaci dostanú kartičky s dôležitými informáciami. Na druhej strane triedy sú druhé kartičky, kde žiaci odpovedajú na konkrétne otázky z textu. 3. Čítanie bez slov Jednotlivé úlohy sú napísané na kartičkách a každý žiak z triedy dostane jednu kartičku. Nikto nesmie nahlas povedať ani číslo úlohy, ani sa pýtať na to, čo majú spraviť. Učiteľ celú aktivitu odštartuje slovkom „Štart“ a po tomto pokyne žiaci plnia jednotlivé pridelené úlohy. Pokiaľ nejaký žiak z triedy chýba, zvyšné úlohy plní učiteľ. 4. Pohybové hry vonku 5. Skupinové čítanie žiaci v skupinách dostanú text, ktorý spoločne prečítajú a správne vyriešia úlohy zadané pod textom. Skupiny sú zmiešané – v každej skupine je žiak z každého ročníka. 6. Aktívne počúvanie vzorového čítania Prednes vzorového čítania sme zaradili preto, aby deti dokázali rozlíšiť správnosť intonácie, artikulácia, dôraz, tempo pri čítaní. Aktivita je spojená s výtvarným spracovaním ukážky a dramatizáciou. 7. Súťažné hry s literatúrnou tematikou 8. Strom prianí a želaní žiaci na mašličky napíšu svoje tajné sny a priania. Chlapci – starší žiaci už nie žiaci našej školy na školskom dvore zatiaľ vykopú jamu na zasadenie stromu. Potom žiaci umiestnia svoje stužky na konáriky stromu a spoločne ho zasadíme na dvor. Sadenie prebieha po tme. 9. Hľadanie pokladu pomocou nápovedných a humorných textov, nie úplne jasne formulovaných (žiaci musia aj dedukovať) hľadajú žiaci v priestoroch školy, v areáli školy poklad. Pokladom je truhlica s knihou pre večernú vílu a sladkosťami. Žiaci sú rozdelení do skupín. 10. Skúška odvahy skúškou odvahy je presun nočným areálom školy po tme k lipe a tam sa podpísať na listinu skúšky odvahy. 11. Hygiena a príprava na spánok štandardná príprava triedy na spálňu. Rozloženie karimatiek, spacákov, vykonanie večernej hygieny a spánok. 12. Polnočná víla polnočnou vílou je pani učiteľka, ktorá v učebni pripravenej na spánok číta len s bodovou lampou poslednú polnočnú rozprávku na dobrú noc. Vraciame sa do čias, kedy nám naše mamičky čítali na dobrú noc. To dnešná mladá generácia už nepozná.

Najdi svoji knihovnu

Vyberte si kraj