Přihlášení | Registrace (CZ) | Registration (EN)
Aktuálně | Ke stažení | O projektu | Kontakty | Partneři | Facebook

Základná škola E. M. Šoltésovej v Krupine

Název instituce: Základná škola E. M. Šoltésovej v Krupine
Město: Krupina
Země: Slovensko

Co se bude dít:
18.30 - 19.00 PRÍCHOD DETÍ NA NOC SA ANDERSENOM • príchod detí na noc, rozlúčenie s rodičmi pri vchodových dverách, rozdávanie čiapok • uloženie vecí v triedach 19.15 hod. - VSTUP DO ROZPRÁVKY - pri bráne na schodoch • uvítanie na schodoch, predstavenie zázračných postáv z rozprávkovej noci /kráľ,...+ vychovávateľky/ • zazvonenie na zvonček /vstup do rozprávky/, • odovzdanie vstupenky /kresba Andersenovej rozprávky- jej vystavenie/ • pasovanie kráľom na zázračnú noc • odovzdanie preukazu pre nocľažníkov dvornými dámami • odtlačok prsta na listinu práv a povinností nocľažníkov • usadenie v hľadisku 19.30 hod. - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOCI S ANDERSENOM - na chodbe 19.30 hod. - otvorenie, uvítanie, úvod /4 vychovávateľky – dôvod noci, čo nás čaká, ... Privítanie: J.: Milé deti, pani učiteľky, pani vychovávateľky, srdečne Vás všetkých vítam na dnešnom nočnom stretnutí v Rozprávkove. Konečne je tu tá dlho očakávaná zázračná noc, „Noc s Anderesenom“, ktorú sme pre vás pripravili už po šiesty. Ale prečo sme sa stretli práve dnes milá kolegyňa Andrejka? A.: Preto, lebo 2.4. 1805 sa narodil rozrávkar Hans Christian Andersen. Dve tety knihovníčky z Čiech, z Uherského Hradišťa, vymysleli, že na jeho počesť sa deti, ktoré majú radi rozprávky môžu stretnúť a zažiť dobrodružstvo s jeho rozprávkami. Toto stretnutie sa organizuje vo viacerých krajinách. Vieme koľko detí sa práve v tejto chvíli Lucka stretlo na Slovensku? L.: Veru vieme! Na 11. Ročníku Noci s Andersenom na Slovensku, práve nocuje na viac ako 231 „spacích“ miestach, v knižniciach, školách čí školských kluboch. Chcete vedieť, čo nás dnes v noci čaká? Prezraď nám to všetkým prosím ťa Katka. K.: Veľmi rada. Už o malú chvíľu Vás čaká NOČNÁ CESTA ODVAHY, na ktorej navštívime Múzeum A. Sládkoviča, nazrieme do tajomných pivníc pod mestom a ak by sme náhodou pociťovali únavu, pôjdeme si vypočuť krásnu Andersenovu rozprávku, ktorú nám prečíta pán primátor. Po návrate z nočnej cesty odvahy sa môžete sa tešiť na divadielko v podaní divadelného súboru DIVADLO BEZ OPONY s rozprávkou o....... A to vám už neprezradím....Môžem povedať, že sa ani divadielkom táto noc nekončí. J.: Veru, veru. Zďaleka sa nebude končiť. Myslím, že čo všetko sme ešte pre vás pripravili, sa dozviete v pravý čas. Všetko dôležité pre túto chvíľu už viete, už všetko začať sa môže. To dobrodružstvo, v ktorom nemožné sa stáva možným, keď ožíva Cínový vojačik i morská panna malá. Keď sny už nie sú snami, a každá túžba bude vyslyšaná. V tejto chvíli pozveme medzi nás aj nášho prvého hosťa, ktorý závítal na našu čarovnú noc, nášho pána riaditeľa. Privítajme ho veľkým potleskom. 19.35 hod. - privítanie PÁNA RIADITEĽA , jeho príhovor J.: Poďakovanie za jeho slová. Tu a v tejto chvíli už zázračné veci môžu začať diať sa. Prenechávam slovo našej vládkyni, pani noci, Noci Andersenovej. Privolajme ju spoločne. Opakujte „Táto noc, má čarovnú noc. Pani NOC, príď nám na pomoc!“ Veľký potlesk. 19.40 hod. - motivácia, privolanie PANI NOCI, – čo podpísali na listine, čím sa zaviazali, ako sa budú na noci správať T. NOC: Pani noc sa predstaví povie, že má kamarátku, za ktorou často chodí. Je vraj posledná bosorka. Ale je vraj nie je až taká zlá a zvykne deti odmieňať sladkosťami. Možno ju dnes večer stretneme. Opýta sa čo od nej potrebujú deti. Komunikácia s deťmi. Deti potrebujú pomoc na ceste odvahy, aby sa nebáli. Pomoc pani noc sľúbi za odplatu, v podobe potvrdenej listiny. Pripomenú pravidlá, ktoré sľúbili dodržiavať. Pani noc motivačným rozhovor z rozprávky sa deti prenesú do histórie. Na ceste odvahy môžu stretnúť historické postavy, ktoré niečo znamenali v našom mesto. Úlohou detí bude zistiť a zapamätať si, ktoré postavy stretli. Vyskúšame či to funguje, pričaruje Andersena. 19.45 hod. - vyčarovanie Andersena - ROZHOVOR S ANDERSENOM ROZHOVOR S ANDERSENOM: ... Koniec rozhovoru a prosba, aby sa pán Andersen pripojil k našej ceste, a sprevádzal nás na nej. 20.00 hod. - KONIEC ROZHOVORU S ANDERSENOM J.: vysvetlenie ďalšieho programu noci, rozdelenie detí do troch skupín /každá absolvuje pol hodinový blok aktivít/ na NOČNEJ CESTE ODVAHY, pripomenúť ako sa správať.obliekanie, WC 20.15 hod. - ODCHOD Z BUDOVY 20.30 hod. - NOČNÁ CESTA ODVAHY - začiatok aktivít v meste NOČNÁ CESTA ODVAHY: Tri skupiny detí, ktoré navštívia nasledovné miesta, na ktorých stretneme historické postavy 1. KNIŽNICA - J. C. Hronský /p. z. R. Sviteková/ - nočné čítanie rozprávok v knižnici s pánom primátorom R. Vazanom a knihovníčkou J. 2. MÚZEUM A. SLÁDKOVIČA - A. B. Sladkovič /p. r. M. Skopal/ PIVNICE - R. Geschwind /p. uč. J. Dendišová/ E. M. ŠOLÉSOVÁ /p. z. A. Ivorová/ 3. HISTORICKÉ PAMIATKY MESTA: spoznávanie histórie mesta a historických pamiatok / brána, mestský úrad, múr, morový stĺpy, kostoly,...?/ 1. skupina detí: 2. odd., 3. odd.: p. vych. T. Mokošová, p. vycho. J. Vankovicová, p. uč. M. Kocková 2. skupina detí: 4. odd., 5. odd.: p. vych. K. Stankovičová, p. vych. L. Guttenová p. uč. G. Križanová 3. skupina detí: 1. odd.: p. vych. A. Chrienová, p. uč. A. Žabková 22.00 hod. - PRÍCHOD DO BUDOVY, vyzliekanie, pitný režim, občerstvenie, WC 22.15 / 22.30/ hod. - SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV - divadelné predstavenie v jedálni 23.30 hod. - koniec predstavenia, fotenie s hercami, WC, pitný režim 24.00 hod. - POLNOČNÝ BÁL - na chodbe súťaže, tanec, prekvapenie - torta 00.45 hod. – ZÁVER NOCI - na chodbe vyhodnotenie, príprava na spánok, hygiena 1.00 hod. - NOČNÉ ROZPRÁVKOVO - v triedach premietanie, čítanie rozprávok, 2.00 hod. - SPÁNOK 7.30 hod. - BUDÍČEK, balenie, upratovanie od 8.00 – do 9.00 hod. - ranné odovzdanie detí rodičom 9.00 hod. - upratovanie chodieb, jedálne, tried, kulisy, zametanie - p. vychovávateľky 10.00 hod. – pravdepodobný odchod vychovávateliek domov nedeľa - upratovanie upratovačkou 18.30 - 19.00 PRÍCHOD DETÍ NA NOC SA ANDERSENOM • príchod detí na noc, rozlúčenie s rodičmi pri vchodových dverách, rozdávanie čiapok • uloženie vecí v triedach 19.15 hod. - VSTUP DO ROZPRÁVKY - pri bráne na schodoch • uvítanie na schodoch, predstavenie zázračných postáv z rozprávkovej noci /kráľ,...+ vychovávateľky/ • zazvonenie na zvonček /vstup do rozprávky/, • odovzdanie vstupenky /kresba Andersenovej rozprávky- jej vystavenie/ • pasovanie kráľom na zázračnú noc • odovzdanie preukazu pre nocľažníkov dvornými dámami • odtlačok prsta na listinu práv a povinností nocľažníkov • usadenie v hľadisku 19.30 hod. - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOCI S ANDERSENOM - na chodbe 19.30 hod. - otvorenie, uvítanie, úvod /4 vychovávateľky – dôvod noci, čo nás čaká, ... Privítanie: J.: Milé deti, pani učiteľky, pani vychovávateľky, srdečne Vás všetkých vítam na dnešnom nočnom stretnutí v Rozprávkove. Konečne je tu tá dlho očakávaná zázračná noc, „Noc s Anderesenom“, ktorú sme pre vás pripravili už po šiesty. Ale prečo sme sa stretli práve dnes milá kolegyňa Andrejka? A.: Preto, lebo 2.4. 1805 sa narodil rozrávkar Hans Christian Andersen. Dve tety knihovníčky z Čiech, z Uherského Hradišťa, vymysleli, že na jeho počesť sa deti, ktoré majú radi rozprávky môžu stretnúť a zažiť dobrodružstvo s jeho rozprávkami. Toto stretnutie sa organizuje vo viacerých krajinách. Vieme koľko detí sa práve v tejto chvíli Lucka stretlo na Slovensku? L.: Veru vieme! Na 11. Ročníku Noci s Andersenom na Slovensku, práve nocuje na viac ako 231 „spacích“ miestach, v knižniciach, školách čí školských kluboch. Chcete vedieť, čo nás dnes v noci čaká? Prezraď nám to všetkým prosím ťa Katka. K.: Veľmi rada. Už o malú chvíľu Vás čaká NOČNÁ CESTA ODVAHY, na ktorej navštívime Múzeum A. Sládkoviča, nazrieme do tajomných pivníc pod mestom a ak by sme náhodou pociťovali únavu, pôjdeme si vypočuť krásnu Andersenovu rozprávku, ktorú nám prečíta pán primátor. Po návrate z nočnej cesty odvahy sa môžete sa tešiť na divadielko v podaní divadelného súboru DIVADLO BEZ OPONY s rozprávkou o....... A to vám už neprezradím....Môžem povedať, že sa ani divadielkom táto noc nekončí. J.: Veru, veru. Zďaleka sa nebude končiť. Myslím, že čo všetko sme ešte pre vás pripravili, sa dozviete v pravý čas. Všetko dôležité pre túto chvíľu už viete, už všetko začať sa môže. To dobrodružstvo, v ktorom nemožné sa stáva možným, keď ožíva Cínový vojačik i morská panna malá. Keď sny už nie sú snami, a každá túžba bude vyslyšaná. V tejto chvíli pozveme medzi nás aj nášho prvého hosťa, ktorý závítal na našu čarovnú noc, nášho pána riaditeľa. Privítajme ho veľkým potleskom. 19.35 hod. - privítanie PÁNA RIADITEĽA , jeho príhovor J.: Poďakovanie za jeho slová. Tu a v tejto chvíli už zázračné veci môžu začať diať sa. Prenechávam slovo našej vládkyni, pani noci, Noci Andersenovej. Privolajme ju spoločne. Opakujte „Táto noc, má čarovnú noc. Pani NOC, príď nám na pomoc!“ Veľký potlesk. 19.40 hod. - motivácia, privolanie PANI NOCI, – čo podpísali na listine, čím sa zaviazali, ako sa budú na noci správať T. NOC: Pani noc sa predstaví povie, že má kamarátku, za ktorou často chodí. Je vraj posledná bosorka. Ale je vraj nie je až taká zlá a zvykne deti odmieňať sladkosťami. Možno ju dnes večer stretneme. Opýta sa čo od nej potrebujú deti. Komunikácia s deťmi. Deti potrebujú pomoc na ceste odvahy, aby sa nebáli. Pomoc pani noc sľúbi za odplatu, v podobe potvrdenej listiny. Pripomenú pravidlá, ktoré sľúbili dodržiavať. Pani noc motivačným rozhovor z rozprávky sa deti prenesú do histórie. Na ceste odvahy môžu stretnúť historické postavy, ktoré niečo znamenali v našom mesto. Úlohou detí bude zistiť a zapamätať si, ktoré postavy stretli. Vyskúšame či to funguje, pričaruje Andersena. 19.45 hod. - vyčarovanie Andersena - ROZHOVOR S ANDERSENOM ROZHOVOR S ANDERSENOM: ... Koniec rozhovoru a prosba, aby sa pán Andersen pripojil k našej ceste, a sprevádzal nás na nej. 20.00 hod. - KONIEC ROZHOVORU S ANDERSENOM J.: vysvetlenie ďalšieho programu noci, rozdelenie detí do troch skupín /každá absolvuje pol hodinový blok aktivít/ na NOČNEJ CESTE ODVAHY, pripomenúť ako sa správať.obliekanie, WC 20.15 hod. - ODCHOD Z BUDOVY 20.30 hod. - NOČNÁ CESTA ODVAHY - začiatok aktivít v meste NOČNÁ CESTA ODVAHY: Tri skupiny detí, ktoré navštívia nasledovné miesta, na ktorých stretneme historické postavy 1. KNIŽNICA - J. C. Hronský /p. z. R. Sviteková/ - nočné čítanie rozprávok v knižnici s pánom primátorom R. Vazanom a knihovníčkou J. 2. MÚZEUM A. SLÁDKOVIČA - A. B. Sladkovič /p. r. M. Skopal/ PIVNICE - R. Geschwind /p. uč. J. Dendišová/ E. M. ŠOLÉSOVÁ /p. z. A. Ivorová/ 3. HISTORICKÉ PAMIATKY MESTA: spoznávanie histórie mesta a historických pamiatok / brána, mestský úrad, múr, morový stĺpy, kostoly,...?/ 1. skupina detí: 2. odd., 3. odd.: p. vych. T. Mokošová, p. vycho. J. Vankovicová, p. uč. M. Kocková 2. skupina detí: 4. odd., 5. odd.: p. vych. K. Stankovičová, p. vych. L. Guttenová p. uč. G. Križanová 3. skupina detí: 1. odd.: p. vych. A. Chrienová, p. uč. A. Žabková 22.00 hod. - PRÍCHOD DO BUDOVY, vyzliekanie, pitný režim, občerstvenie, WC 22.15 / 22.30/ hod. - SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV - divadelné predstavenie v jedálni 23.30 hod. - koniec predstavenia, fotenie s hercami, WC, pitný režim 24.00 hod. - POLNOČNÝ BÁL - na chodbe súťaže, tanec, prekvapenie - torta 00.45 hod. – ZÁVER NOCI - na chodbe vyhodnotenie, príprava na spánok, hygiena 1.00 hod. - NOČNÉ ROZPRÁVKOVO - v triedach premietanie, čítanie rozprávok, 2.00 hod. - SPÁNOK 7.30 hod. - BUDÍČEK, balenie, upratovanie od 8.00 – do 9.00 hod. - ranné odovzdanie detí rodičom 9.00 hod. - upratovanie chodieb, jedálne, tried, kulisy, zametanie - p. vychovávateľky 10.00 hod. – pravdepodobný odchod vychovávateliek domov nedeľa - upratovanie upratovačkou 18.30 - 19.00 PRÍCHOD DETÍ NA NOC SA ANDERSENOM • príchod detí na noc, rozlúčenie s rodičmi pri vchodových dverách, rozdávanie čiapok • uloženie vecí v triedach 19.15 hod. - VSTUP DO ROZPRÁVKY - pri bráne na schodoch • uvítanie na schodoch, predstavenie zázračných postáv z rozprávkovej noci /kráľ,...+ vychovávateľky/ • zazvonenie na zvonček /vstup do rozprávky/, • odovzdanie vstupenky /kresba Andersenovej rozprávky- jej vystavenie/ • pasovanie kráľom na zázračnú noc • odovzdanie preukazu pre nocľažníkov dvornými dámami • odtlačok prsta na listinu práv a povinností nocľažníkov • usadenie v hľadisku 19.30 hod. - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOCI S ANDERSENOM - na chodbe 19.30 hod. - otvorenie, uvítanie, úvod /4 vychovávateľky – dôvod noci, čo nás čaká, ... Privítanie: J.: Milé deti, pani učiteľky, pani vychovávateľky, srdečne Vás všetkých vítam na dnešnom nočnom stretnutí v Rozprávkove. Konečne je tu tá dlho očakávaná zázračná noc, „Noc s Anderesenom“, ktorú sme pre vás pripravili už po šiesty. Ale prečo sme sa stretli práve dnes milá kolegyňa Andrejka? A.: Preto, lebo 2.4. 1805 sa narodil rozrávkar Hans Christian Andersen. Dve tety knihovníčky z Čiech, z Uherského Hradišťa, vymysleli, že na jeho počesť sa deti, ktoré majú radi rozprávky môžu stretnúť a zažiť dobrodružstvo s jeho rozprávkami. Toto stretnutie sa organizuje vo viacerých krajinách. Vieme koľko detí sa práve v tejto chvíli Lucka stretlo na Slovensku? L.: Veru vieme! Na 11. Ročníku Noci s Andersenom na Slovensku, práve nocuje na viac ako 231 „spacích“ miestach, v knižniciach, školách čí školských kluboch. Chcete vedieť, čo nás dnes v noci čaká? Prezraď nám to všetkým prosím ťa Katka. K.: Veľmi rada. Už o malú chvíľu Vás čaká NOČNÁ CESTA ODVAHY, na ktorej navštívime Múzeum A. Sládkoviča, nazrieme do tajomných pivníc pod mestom a ak by sme náhodou pociťovali únavu, pôjdeme si vypočuť krásnu Andersenovu rozprávku, ktorú nám prečíta pán primátor. Po návrate z nočnej cesty odvahy sa môžete sa tešiť na divadielko v podaní divadelného súboru DIVADLO BEZ OPONY s rozprávkou o....... A to vám už neprezradím....Môžem povedať, že sa ani divadielkom táto noc nekončí. J.: Veru, veru. Zďaleka sa nebude končiť. Myslím, že čo všetko sme ešte pre vás pripravili, sa dozviete v pravý čas. Všetko dôležité pre túto chvíľu už viete, už všetko začať sa môže. To dobrodružstvo, v ktorom nemožné sa stáva možným, keď ožíva Cínový vojačik i morská panna malá. Keď sny už nie sú snami, a každá túžba bude vyslyšaná. V tejto chvíli pozveme medzi nás aj nášho prvého hosťa, ktorý závítal na našu čarovnú noc, nášho pána riaditeľa. Privítajme ho veľkým potleskom. 19.35 hod. - privítanie PÁNA RIADITEĽA , jeho príhovor J.: Poďakovanie za jeho slová. Tu a v tejto chvíli už zázračné veci môžu začať diať sa. Prenechávam slovo našej vládkyni, pani noci, Noci Andersenovej. Privolajme ju spoločne. Opakujte „Táto noc, má čarovnú noc. Pani NOC, príď nám na pomoc!“ Veľký potlesk. 19.40 hod. - motivácia, privolanie PANI NOCI, – čo podpísali na listine, čím sa zaviazali, ako sa budú na noci správať T. NOC: Pani noc sa predstaví povie, že má kamarátku, za ktorou často chodí. Je vraj posledná bosorka. Ale je vraj nie je až taká zlá a zvykne deti odmieňať sladkosťami. Možno ju dnes večer stretneme. Opýta sa čo od nej potrebujú deti. Komunikácia s deťmi. Deti potrebujú pomoc na ceste odvahy, aby sa nebáli. Pomoc pani noc sľúbi za odplatu, v podobe potvrdenej listiny. Pripomenú pravidlá, ktoré sľúbili dodržiavať. Pani noc motivačným rozhovor z rozprávky sa deti prenesú do histórie. Na ceste odvahy môžu stretnúť historické postavy, ktoré niečo znamenali v našom mesto. Úlohou detí bude zistiť a zapamätať si, ktoré postavy stretli. Vyskúšame či to funguje, pričaruje Andersena. 19.45 hod. - vyčarovanie Andersena - ROZHOVOR S ANDERSENOM ROZHOVOR S ANDERSENOM: ... Koniec rozhovoru a prosba, aby sa pán Andersen pripojil k našej ceste, a sprevádzal nás na nej. 20.00 hod. - KONIEC ROZHOVORU S ANDERSENOM J.: vysvetlenie ďalšieho programu noci, rozdelenie detí do troch skupín /každá absolvuje pol hodinový blok aktivít/ na NOČNEJ CESTE ODVAHY, pripomenúť ako sa správať.obliekanie, WC 20.15 hod. - ODCHOD Z BUDOVY 20.30 hod. - NOČNÁ CESTA ODVAHY - začiatok aktivít v meste NOČNÁ CESTA ODVAHY: Tri skupiny detí, ktoré navštívia nasledovné miesta, na ktorých stretneme historické postavy 1. KNIŽNICA - J. C. Hronský /p. z. R. Sviteková/ - nočné čítanie rozprávok v knižnici s pánom primátorom R. Vazanom a knihovníčkou J. 2. MÚZEUM A. SLÁDKOVIČA - A. B. Sladkovič /p. r. M. Skopal/ PIVNICE - R. Geschwind /p. uč. J. Dendišová/ E. M. ŠOLÉSOVÁ /p. z. A. Ivorová/ 3. HISTORICKÉ PAMIATKY MESTA: spoznávanie histórie mesta a historických pamiatok / brána, mestský úrad, múr, morový stĺpy, kostoly,...?/ 1. skupina detí: 2. odd., 3. odd.: p. vych. T. Mokošová, p. vycho. J. Vankovicová, p. uč. M. Kocková 2. skupina detí: 4. odd., 5. odd.: p. vych. K. Stankovičová, p. vych. L. Guttenová p. uč. G. Križanová 3. skupina detí: 1. odd.: p. vych. A. Chrienová, p. uč. A. Žabková 22.00 hod. - PRÍCHOD DO BUDOVY, vyzliekanie, pitný režim, občerstvenie, WC 22.15 / 22.30/ hod. - SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV - divadelné predstavenie v jedálni 23.30 hod. - koniec predstavenia, fotenie s hercami, WC, pitný režim 24.00 hod. - POLNOČNÝ BÁL - na chodbe súťaže, tanec, prekvapenie - torta 00.45 hod. – ZÁVER NOCI - na chodbe vyhodnotenie, príprava na spánok, hygiena 1.00 hod. - NOČNÉ ROZPRÁVKOVO - v triedach premietanie, čítanie rozprávok, 2.00 hod. - SPÁNOK 7.30 hod. - BUDÍČEK, balenie, upratovanie od 8.00 – do 9.00 hod. - ranné odovzdanie detí rodičom 9.00 hod. - upratovanie chodieb, jedálne, tried, kulisy, zametanie - p. vychovávateľky 10.00 hod. – pravdepodobný odchod vychovávateliek domov nedeľa - upratovanie upratovačkou 18.30 - 19.00 PRÍCHOD DETÍ NA NOC SA ANDERSENOM • príchod detí na noc, rozlúčenie s rodičmi pri vchodových dverách, rozdávanie čiapok • uloženie vecí v triedach 19.15 hod. - VSTUP DO ROZPRÁVKY - pri bráne na schodoch • uvítanie na schodoch, predstavenie zázračných postáv z rozprávkovej noci /kráľ,...+ vychovávateľky/ • zazvonenie na zvonček /vstup do rozprávky/, • odovzdanie vstupenky /kresba Andersenovej rozprávky- jej vystavenie/ • pasovanie kráľom na zázračnú noc • odovzdanie preukazu pre nocľažníkov dvornými dámami • odtlačok prsta na listinu práv a povinností nocľažníkov • usadenie v hľadisku 19.30 hod. - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOCI S ANDERSENOM - na chodbe 19.30 hod. - otvorenie, uvítanie, úvod /4 vychovávateľky – dôvod noci, čo nás čaká, ... Privítanie: J.: Milé deti, pani učiteľky, pani vychovávateľky, srdečne Vás všetkých vítam na dnešnom nočnom stretnutí v Rozprávkove. Konečne je tu tá dlho očakávaná zázračná noc, „Noc s Anderesenom“, ktorú sme pre vás pripravili už po šiesty. Ale prečo sme sa stretli práve dnes milá kolegyňa Andrejka? A.: Preto, lebo 2.4. 1805 sa narodil rozrávkar Hans Christian Andersen. Dve tety knihovníčky z Čiech, z Uherského Hradišťa, vymysleli, že na jeho počesť sa deti, ktoré majú radi rozprávky môžu stretnúť a zažiť dobrodružstvo s jeho rozprávkami. Toto stretnutie sa organizuje vo viacerých krajinách. Vieme koľko detí sa práve v tejto chvíli Lucka stretlo na Slovensku? L.: Veru vieme! Na 11. Ročníku Noci s Andersenom na Slovensku, práve nocuje na viac ako 231 „spacích“ miestach, v knižniciach, školách čí školských kluboch. Chcete vedieť, čo nás dnes v noci čaká? Prezraď nám to všetkým prosím ťa Katka. K.: Veľmi rada. Už o malú chvíľu Vás čaká NOČNÁ CESTA ODVAHY, na ktorej navštívime Múzeum A. Sládkoviča, nazrieme do tajomných pivníc pod mestom a ak by sme náhodou pociťovali únavu, pôjdeme si vypočuť krásnu Andersenovu rozprávku, ktorú nám prečíta pán primátor. Po návrate z nočnej cesty odvahy sa môžete sa tešiť na divadielko v podaní divadelného súboru DIVADLO BEZ OPONY s rozprávkou o....... A to vám už neprezradím....Môžem povedať, že sa ani divadielkom táto noc nekončí. J.: Veru, veru. Zďaleka sa nebude končiť. Myslím, že čo všetko sme ešte pre vás pripravili, sa dozviete v pravý čas. Všetko dôležité pre túto chvíľu už viete, už všetko začať sa môže. To dobrodružstvo, v ktorom nemožné sa stáva možným, keď ožíva Cínový vojačik i morská panna malá. Keď sny už nie sú snami, a každá túžba bude vyslyšaná. V tejto chvíli pozveme medzi nás aj nášho prvého hosťa, ktorý závítal na našu čarovnú noc, nášho pána riaditeľa. Privítajme ho veľkým potleskom. 19.35 hod. - privítanie PÁNA RIADITEĽA , jeho príhovor J.: Poďakovanie za jeho slová. Tu a v tejto chvíli už zázračné veci môžu začať diať sa. Prenechávam slovo našej vládkyni, pani noci, Noci Andersenovej. Privolajme ju spoločne. Opakujte „Táto noc, má čarovnú noc. Pani NOC, príď nám na pomoc!“ Veľký potlesk. 19.40 hod. - motivácia, privolanie PANI NOCI, – čo podpísali na listine, čím sa zaviazali, ako sa budú na noci správať T. NOC: Pani noc sa predstaví povie, že má kamarátku, za ktorou často chodí. Je vraj posledná bosorka. Ale je vraj nie je až taká zlá a zvykne deti odmieňať sladkosťami. Možno ju dnes večer stretneme. Opýta sa čo od nej potrebujú deti. Komunikácia s deťmi. Deti potrebujú pomoc na ceste odvahy, aby sa nebáli. Pomoc pani noc sľúbi za odplatu, v podobe potvrdenej listiny. Pripomenú pravidlá, ktoré sľúbili dodržiavať. Pani noc motivačným rozhovor z rozprávky sa deti prenesú do histórie. Na ceste odvahy môžu stretnúť historické postavy, ktoré niečo znamenali v našom mesto. Úlohou detí bude zistiť a zapamätať si, ktoré postavy stretli. Vyskúšame či to funguje, pričaruje Andersena. 19.45 hod. - vyčarovanie Andersena - ROZHOVOR S ANDERSENOM ROZHOVOR S ANDERSENOM: ... Koniec rozhovoru a prosba, aby sa pán Andersen pripojil k našej ceste, a sprevádzal nás na nej. 20.00 hod. - KONIEC ROZHOVORU S ANDERSENOM J.: vysvetlenie ďalšieho programu noci, rozdelenie detí do troch skupín /každá absolvuje pol hodinový blok aktivít/ na NOČNEJ CESTE ODVAHY, pripomenúť ako sa správať.obliekanie, WC 20.15 hod. - ODCHOD Z BUDOVY 20.30 hod. - NOČNÁ CESTA ODVAHY - začiatok aktivít v meste NOČNÁ CESTA ODVAHY: Tri skupiny detí, ktoré navštívia nasledovné miesta, na ktorých stretneme historické postavy 1. KNIŽNICA - J. C. Hronský /p. z. R. Sviteková/ - nočné čítanie rozprávok v knižnici s pánom primátorom R. Vazanom a knihovníčkou J. 2. MÚZEUM A. SLÁDKOVIČA - A. B. Sladkovič /p. r. M. Skopal/ PIVNICE - R. Geschwind /p. uč. J. Dendišová/ E. M. ŠOLÉSOVÁ /p. z. A. Ivorová/ 3. HISTORICKÉ PAMIATKY MESTA: spoznávanie histórie mesta a historických pamiatok / brána, mestský úrad, múr, morový stĺpy, kostoly,...?/ 1. skupina detí: 2. odd., 3. odd.: p. vych. T. Mokošová, p. vycho. J. Vankovicová, p. uč. M. Kocková 2. skupina detí: 4. odd., 5. odd.: p. vych. K. Stankovičová, p. vych. L. Guttenová p. uč. G. Križanová 3. skupina detí: 1. odd.: p. vych. A. Chrienová, p. uč. A. Žabková 22.00 hod. - PRÍCHOD DO BUDOVY, vyzliekanie, pitný režim, občerstvenie, WC 22.15 / 22.30/ hod. - SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV - divadelné predstavenie v jedálni 23.30 hod. - koniec predstavenia, fotenie s hercami, WC, pitný režim 24.00 hod. - POLNOČNÝ BÁL - na chodbe súťaže, tanec, prekvapenie - torta 00.45 hod. – ZÁVER NOCI - na chodbe vyhodnotenie, príprava na spánok, hygiena 1.00 hod. - NOČNÉ ROZPRÁVKOVO - v triedach premietanie, čítanie rozprávok, 2.00 hod. - SPÁNOK 7.30 hod. - BUDÍČEK, balenie, upratovanie od 8.00 – do 9.00 hod. - ranné odovzdanie detí rodičom 9.00 hod. - upratovanie chodieb, jedálne, tried, kulisy, zametanie - p. vychovávateľky 10.00 hod. – pravdepodobný odchod vychovávateliek domov nedeľa - upratovanie upratovačkou 18.30 - 19.00 PRÍCHOD DETÍ NA NOC SA ANDERSENOM • príchod detí na noc, rozlúčenie s rodičmi pri vchodových dverách, rozdávanie čiapok • uloženie vecí v triedach 19.15 hod. - VSTUP DO ROZPRÁVKY - pri bráne na schodoch • uvítanie na schodoch, predstavenie zázračných postáv z rozprávkovej noci /kráľ,...+ vychovávateľky/ • zazvonenie na zvonček /vstup do rozprávky/, • odovzdanie vstupenky /kresba Andersenovej rozprávky- jej vystavenie/ • pasovanie kráľom na zázračnú noc • odovzdanie preukazu pre nocľažníkov dvornými dámami • odtlačok prsta na listinu práv a povinností nocľažníkov • usadenie v hľadisku 19.30 hod. - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOCI S ANDERSENOM - na chodbe 19.30 hod. - otvorenie, uvítanie, úvod /4 vychovávateľky – dôvod noci, čo nás čaká, ... Privítanie: J.: Milé deti, pani učiteľky, pani vychovávateľky, srdečne Vás všetkých vítam na dnešnom nočnom stretnutí v Rozprávkove. Konečne je tu tá dlho očakávaná zázračná noc, „Noc s Anderesenom“, ktorú sme pre vás pripravili už po šiesty. Ale prečo sme sa stretli práve dnes milá kolegyňa Andrejka? A.: Preto, lebo 2.4. 1805 sa narodil rozrávkar Hans Christian Andersen. Dve tety knihovníčky z Čiech, z Uherského Hradišťa, vymysleli, že na jeho počesť sa deti, ktoré majú radi rozprávky môžu stretnúť a zažiť dobrodružstvo s jeho rozprávkami. Toto stretnutie sa organizuje vo viacerých krajinách. Vieme koľko detí sa práve v tejto chvíli Lucka stretlo na Slovensku? L.: Veru vieme! Na 11. Ročníku Noci s Andersenom na Slovensku, práve nocuje na viac ako 231 „spacích“ miestach, v knižniciach, školách čí školských kluboch. Chcete vedieť, čo nás dnes v noci čaká? Prezraď nám to všetkým prosím ťa Katka. K.: Veľmi rada. Už o malú chvíľu Vás čaká NOČNÁ CESTA ODVAHY, na ktorej navštívime Múzeum A. Sládkoviča, nazrieme do tajomných pivníc pod mestom a ak by sme náhodou pociťovali únavu, pôjdeme si vypočuť krásnu Andersenovu rozprávku, ktorú nám prečíta pán primátor. Po návrate z nočnej cesty odvahy sa môžete sa tešiť na divadielko v podaní divadelného súboru DIVADLO BEZ OPONY s rozprávkou o....... A to vám už neprezradím....Môžem povedať, že sa ani divadielkom táto noc nekončí. J.: Veru, veru. Zďaleka sa nebude končiť. Myslím, že čo všetko sme ešte pre vás pripravili, sa dozviete v pravý čas. Všetko dôležité pre túto chvíľu už viete, už všetko začať sa môže. To dobrodružstvo, v ktorom nemožné sa stáva možným, keď ožíva Cínový vojačik i morská panna malá. Keď sny už nie sú snami, a každá túžba bude vyslyšaná. V tejto chvíli pozveme medzi nás aj nášho prvého hosťa, ktorý závítal na našu čarovnú noc, nášho pána riaditeľa. Privítajme ho veľkým potleskom. 19.35 hod. - privítanie PÁNA RIADITEĽA , jeho príhovor J.: Poďakovanie za jeho slová. Tu a v tejto chvíli už zázračné veci môžu začať diať sa. Prenechávam slovo našej vládkyni, pani noci, Noci Andersenovej. Privolajme ju spoločne. Opakujte „Táto noc, má čarovnú noc. Pani NOC, príď nám na pomoc!“ Veľký potlesk. 19.40 hod. - motivácia, privolanie PANI NOCI, – čo podpísali na listine, čím sa zaviazali, ako sa budú na noci správať T. NOC: Pani noc sa predstaví povie, že má kamarátku, za ktorou často chodí. Je vraj posledná bosorka. Ale je vraj nie je až taká zlá a zvykne deti odmieňať sladkosťami. Možno ju dnes večer stretneme. Opýta sa čo od nej potrebujú deti. Komunikácia s deťmi. Deti potrebujú pomoc na ceste odvahy, aby sa nebáli. Pomoc pani noc sľúbi za odplatu, v podobe potvrdenej listiny. Pripomenú pravidlá, ktoré sľúbili dodržiavať. Pani noc motivačným rozhovor z rozprávky sa deti prenesú do histórie. Na ceste odvahy môžu stretnúť historické postavy, ktoré niečo znamenali v našom mesto. Úlohou detí bude zistiť a zapamätať si, ktoré postavy stretli. Vyskúšame či to funguje, pričaruje Andersena. 19.45 hod. - vyčarovanie Andersena - ROZHOVOR S ANDERSENOM ROZHOVOR S ANDERSENOM: ... Koniec rozhovoru a prosba, aby sa pán Andersen pripojil k našej ceste, a sprevádzal nás na nej. 20.00 hod. - KONIEC ROZHOVORU S ANDERSENOM J.: vysvetlenie ďalšieho programu noci, rozdelenie detí do troch skupín /každá absolvuje pol hodinový blok aktivít/ na NOČNEJ CESTE ODVAHY, pripomenúť ako sa správať.obliekanie, WC 20.15 hod. - ODCHOD Z BUDOVY 20.30 hod. - NOČNÁ CESTA ODVAHY - začiatok aktivít v meste NOČNÁ CESTA ODVAHY: Tri skupiny detí, ktoré navštívia nasledovné miesta, na ktorých stretneme historické postavy 1. KNIŽNICA - J. C. Hronský /p. z. R. Sviteková/ - nočné čítanie rozprávok v knižnici s pánom primátorom R. Vazanom a knihovníčkou J. 2. MÚZEUM A. SLÁDKOVIČA - A. B. Sladkovič /p. r. M. Skopal/ PIVNICE - R. Geschwind /p. uč. J. Dendišová/ E. M. ŠOLÉSOVÁ /p. z. A. Ivorová/ 3. HISTORICKÉ PAMIATKY MESTA: spoznávanie histórie mesta a historických pamiatok / brána, mestský úrad, múr, morový stĺpy, kostoly,...?/ 1. skupina detí: 2. odd., 3. odd.: p. vych. T. Mokošová, p. vycho. J. Vankovicová, p. uč. M. Kocková 2. skupina detí: 4. odd., 5. odd.: p. vych. K. Stankovičová, p. vych. L. Guttenová p. uč. G. Križanová 3. skupina detí: 1. odd.: p. vych. A. Chrienová, p. uč. A. Žabková 22.00 hod. - PRÍCHOD DO BUDOVY, vyzliekanie, pitný režim, občerstvenie, WC 22.15 / 22.30/ hod. - SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV - divadelné predstavenie v jedálni 23.30 hod. - koniec predstavenia, fotenie s hercami, WC, pitný režim 24.00 hod. - POLNOČNÝ BÁL - na chodbe súťaže, tanec, prekvapenie - torta 00.45 hod. – ZÁVER NOCI - na chodbe vyhodnotenie, príprava na spánok, hygiena 1.00 hod. - NOČNÉ ROZPRÁVKOVO - v triedach premietanie, čítanie rozprávok, 2.00 hod. - SPÁNOK 7.30 hod. - BUDÍČEK, balenie, upratovanie od 8.00 – do 9.00 hod. - ranné odovzdanie detí rodičom 9.00 hod. - upratovanie chodieb, jedálne, tried, kulisy, zametanie - p. vychovávateľky 10.00 hod. – pravdepodobný odchod vychovávateliek domov nedeľa - upratovanie upratovačkou

Najdi svoji knihovnu

Vyberte si kraj